Kako prepoznamo kršitev patenta?

Zaščita intelektualne lastnine je pri nas dokaj dobro urejena, enostavno lahko pridobimo zaščito za razno intelektualno lastnino. Tudi za izume, domislice in ideje, ki jih uporabljamo pri svoji poslovni dejavnosti. Te pokrivajo patentne pravice, ki se podeljujejo prav za takšne vsebine. Moramo pa dobro vedeti, kaj patent sploh je in kakšno zaščito nam ponuja, vedeti moramo tudi, kako prepoznati kršitev patenta in kako v tem primeru ukrepati.

Sam postopek prijave patenta je treba opraviti pravočasno, da izume dobro zaščitimo pred zlorabo. Šele nato smo pozorni na kršitev patenta in zlorabe, ki jih lahko zdaj ustrezno sankcioniramo. Žal pa za to ni kakšne posebne službe, ki bi preverjala upoštevanje pravic, vezanih na intelektualno lastnino – morebitne kršitve moramo sami prepoznati in prijaviti.

Prijava kršitev patenta

Kršitve lahko včasih hitro prepoznamo, saj gotovo spremljamo dejavnosti konkurentov v istih panogah. Tako odkrijemo uporabo zaščitenih vsebin, sploh če gre za kakšne konkretne rešitve, ki jih takoj prepoznamo. Ni pa nujno, da bo možno kršitev patenta vedno enostavno prepoznati, zato se splača tem prizadevanjem nameniti dovolj časa in pozornosti.

Pomaga nam lahko patentni zastopnik, ki je v veliko pomoč predvsem pri formalnih postopkih. Najprej že ob pripravi patentne prijave, nato pa tudi ob prepoznavanju kršitev patenta ter predvsem pri izvedbi postopkov za sankcioniranje zlorab.

Kakšne možnosti imamo v primeru kršitev patenta?

Kršitev patenta moramo torej najprej prepoznati, nato pa jih lahko prijavimo in ustrezno sankcioniramo. Tu se lahko izvedejo različni postopki, odvisno od narave kršitve in tudi od vrste zaščitenih vsebin. V vsakem primeru se najprej prepreči nadaljnja uporaba zaščitenih vsebin, običajno se tudi uniči izdelke, ki so bili narejeni z uporabo zaščitenih procesov ali rešitev. So pa dodatne sankcije odvisne od narave patentov in kršitev, zato je spet pametno, da izkoristimo pomoč izkušenih zastopnikov, ki lahko predstavijo vse opcije.